Om Vinninga Snickeri

Vinninga Snickeri grundades år 2001 av dess nuvarande ägare Roger Johansson. Byggnaden uppfördes i början på 30-talet för att då ge plats till Herr Karl Pettersson som ämnade starta snickeriverksamhet i lokalen som var ca 130m2. Genom åren har det varit fem olika ägare och medarbetarna har varierat beroende på orderingång och sysselsättning. Under 50-talet byggdes lokalerna ut till ca 250m2.

Roger köpte lokaler och maskiner år 2001 av bröderna Torbjörn & Jörgen Olsson och började i mindre skala med specialsnickerier men har under denna tid etablerat sig och anställt ytterligare fem medarbetare.

Hösten 2003 renoverades de gamla lokalerna och övervånningen i det gamla snickeriet fick då ge plats till nya kontor, personalutrumme och lunchrum.

Sommaren 2004 öppnades en mindre butik med utställning främst för kök inne i Lidköping, som idag går under namnet Läckö Kök.

Under 2006-2007 byggdes lokalerna till med ca 400m2 ljusa rymliga lokaler för snickeri och ca 250m2 för lager och övriga utrymmen.

2008 Installerades företagets första CNC-styrda maskin för fräsning av trappor och köksluckor.

2009 övertogs Lans Sprutmåleri och Vinninga Sprutmåleri etableras, där jobbar idag två heltidsanställda.

2013 genomfördes en större renovering av fastighetens yttre kringområden och fasad.

2015 Installerades en ny trippel bandad bredbandsputs.

Hösten 2016 slog vi ihop måleriet och snickeriet och måleriet fick flytta in i en helt nybyggd målerianläggning under samma tak som snickeriet.

Hösten 2018 Installerades en av Lidköpings största Solcells anläggning med 45kWp installerad effekt.

Idag och våra framtids visioner

Idag sysslar vi med det mesta inom specialsnickerier så som trappor, fönsterpartier, dörrar, exklusiva möbler, kök, bänkskivor, butiksinrede, skjutdörrar mm och där företagets grundstomme blivit kök & trappor.

Vår policy

Våra produkter och tjänster skall alltid motsvara kundens krav och förväntningar samt ge ett mervärde gentemot våra konkurrenter.